AFTER EXAM! Nuttawat Chotsirithanikkul

หลังจากการสอบเลื่อนขั้นเป็น Private Pilot ของน้อง Nuttawat Chotsirithanikkul เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ รบกวนช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับ นายณัฐวัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ชื่อเล่น สรรค์ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ชั้นปีที่ 3 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ครับ ก่อนสอบมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ก่อนการสอบ ผมได้เตรียมตัวด้วยการอ่านเอกสารของของ IVAO เพื่อให้เข้าใจเช่น Basic VFR, Pattern แล้วก็อ่าน PP Briefing Guide เพื่อให้เข้าในหลักการสอบและข้อมูลที่จะมีใช้ในการสอบ การทำความเข้าใจระบบของตัวเครื่องบินเป็นเรื่องที่ต้องสนใจนะครับเช่นเรื่อง ความเร็วระหว่างบินเป็นต้น ในการสอบจะใช้ Cessna 172 โดยส่วนตัวผมภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีมากใช้การจำและจดไว้ หลังจากที่ศึกษาจนพอเข้าใจก็ลงมาบินจริงเพื่อไม่ให้ตื่นสนามครับ หลังจากสอบคิดว่าตัวเองทำได้ดีหรือไม่ดีตรงไหน อย่างไรบ้างครับ การสอบเหมือนได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเลยครับ ได้ใช้ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศต่างๆเข้ามาช่วย การสอบครั้งนี้ผมอาจจะทำออกมาได้ค่อนข้างไม่ดีเท่าที่ควร Read more…