AFTER EXAM INTERVIEW ! Bhumipatara Uditananda

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Private Pilot (PP)ให้กับคุณ ภูมิภัทร อุทิตานนท์ (ภูมิ) เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับชื่อภูมิภัทร อุทิตานนท์ครับ ชื่อเล่นชื่อภูมิ ปีนี้อายุ 25 ปีครับ เป็นสมาชิกของ IVAO มาได้ประมาณเกือบครึ่งปีได้แล้วครับ จบการศึกษามาจากสถาบันการบินพลเรือน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินครับ รู้จัก IVAO ได้อย่างไรครับ  ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งครับที่ Flight Experience Bangkok หลายปีมาแล้ว แล้วพี่เขาได้เชิญชวนเข้ากลุ่ม Flight Simulator Thailand จึงได้เห็นโพสต์ของ IVAO บ่อยๆ จึงได้ลองศึกษาดูแล้วมาลองบินครับ ช่วงบินแรกๆ มีปัญหาในการติดต่อกับ ATC ใน IVAO มั้ยครับ  ช่วงแรกๆ ก็มีบ้างเล็กน้อยครับ เนื่องจากตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยสื่อสารจริงๆมาก่อน นอกเหนือจากนั้นเคยเจอแล้ว ฟังมาบ้างครับเนื่องจากเคยฝึกงานทางนี้เลยคุ้นเคยเล็กน้อยในการสื่อสารกับหอ และตอนเรียนอยู่ก็มีวิชานี้สอนเรื่อง Read more…

AFTER EXAM INTERVIEW ! Sompoom Sunpaweravong

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติ Senior Private Pilot (SPP) ให้กับน้อง สมภูมิ สรรพวีรวงศ์ (แซม) เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อ สมภูมิ สรรพวีรวงศ์ ชื่อเล่น แซม อายุ 16 ปี ก าลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ สนใจอะไรในวงการการบินถึงได้เข้ามาลองเล่นใน IVAO ตอนแรกเกิดจากการที่ผมได้เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆครับ จนเริ่มชอบในเครื่องบินแต่ละรุ่นจึงได้ทำการถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วได้ค้นพบเกม Flight Simulator ครับ ต่อมาได้เจอตัวออนไลน์ของทาง IVAO เลยเข้ามาลองบินครับ หลังจากที่ได้เข้ามาลองเล่นใน IVAO แล้ว มีความสนใจที่จะทำอาชีพทางด้านการบินหรือไม่ หลังจากที่ได้เข้ามาลองเล่นใน IVAO ทำให้มีแรงกระตุ้นที่อยากจะเป็นนักบินมากกว่าเดิม โดยมีสิ่งกระตุ้นเช่นการได้การฝึกฝนกับพี่ๆที่เป็นนักบินจริงๆใน IVAO ไม่ว่าเป็นพี่ๆในฝ่าย Training หรือพี่คนอื่นๆ Read more…

AFTER EXAM INTERVIEW ! Rittikiat Sudeiad

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ  ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Private Pilot (PP) ให้กับคุณ ฤทธิเกียรติ สุดเอียด (ก้อง) เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ ผมนาย ฤทธิเกียรติ สุดเอียด ชื่อเล่นชื่อก้องครับ อายุ 24 ปี ปัจจุบันเป็น Turn Around Coordinator ของบริษัท Bangkok Flight Service ครับ ก่อนที่จะมาเข้า IVAO พี่ก้องมีความสนใจในด้านนี้อย่างไรบ้าง และมีความรู้ทางด้านการบินมาก่อนหรือไม่ครับ ก็ก่อนที่จะมาเข้าร่วม IVAO ต้องย้อนไปประมาณเมื่อ 6-7 ปีก่อนครับ ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีความรู้ด้านการบินเท่าไร เริ่มต้นจากการที่สนใจอยากได้เกมเกี่ยวกับ Flight Sim อยากจะลองใกล้ชิดกับเครื่องบินมากขึ้น และก็ได้มาเจอกับกลุ่มของ Thai Flight Simulation ในตอนนั้นครับ ก็ได้เข้าไปตามใน Forum เลยได้เห็นเรื่องของกลุ่ม IVAO จึงได้ตามพี่ๆมาในตอนนั้นครับผม หลังจากที่เข้ามาได้สักพักแล้ว ได้มีการนำความรู้ที่ได้จาก Read more…

AFTER EXAM INTERVIEW ! Tatpol Chutipat

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Private Pilot (PP)ให้กับ คุณทัตพล ชุติภัทร์ (โอม)  เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ ชื่อ Tatpol Chutipat ชื่อเล่นชื่อโอม ปัจจุบันเป็น Staff IVAO ตำแหน่ง Bangkok FIR Chief ครับ พี่โอมชอบและมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบินมาก่อนหรือไม่ครับ ก่อนอยู่ IVAO ไม่ค่อยมีความรู้มากที่พอจะสอบได้ แต่พอมาอยู่ IVAO จะต้องค้นคว้าหาความรู้ไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะสามารถสอบตำแหน่งต่างๆของ IVAO ได้ครับ ส่วนเรื่องความชอบก็ชอบการบินมาตลอดเนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้กับสนามบิน ทำให้ได้ใกล้ชิดกับเครื่องบินพอสมควร และเกิดความสนใจในสายนี้ครับ พี่โอมเข้าร่วม IVAO มาตั้งแต่ตอนไหนครับ และพอถึงวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เข้ามาตั้งแต่ช่วงมกราคมปี 2015 ครับ มีเพื่อนแนะนำมา ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้รู้สึกประทับใจใน IVAO พอสมควรครับ ที่สามารถดูแลสมาชิกใน Read more…

AFTER EXAM INTERVIEW ! Jirapat Pongam

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Aerodrome Controllerให้กับ คุณจิรพัชร เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ ชื่อ จิรพัชร ชื่อเล่นชื่อ เจฟ ครับ อายุ 28 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วไปครับ พี่เจฟคิดว่าการสอบครั้งนี้ยากหรือเปล่า และใช้เวลาการเตรียมตัวอย่างไร ? ยากช่วงที่ทราฟฟิกเยอะๆครับ เพราะค่อนข้างลนนิดนึง ไม่ค่อยได้มาออนเป็นหอเท่าไหร่ เวลาในการเตรียมตัว 1 สัปดาห์ครับ อ่าน DOC4444 และพอดีอบรมทางด้านนี้มาเลยพอจะจำได้บ้าง ที่เตรียมแค่ 1 สัปดาห์เพราะหยุดช่วง Work from Home เลยได้อ่านแบบจริงจังครับ จริงๆ แล้วเคยสอบครั้งนึงเมื่อ 4-5 ปีมาแล้วครับ แต่จำนวน traffic ไม่ครบ เลยปัดตกไป พี่เจฟเข้าร่วม IVAO มาตั้งแต่ตอนไหนครับ และพอถึงวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง Read more…