สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2558

สวัสดีครับสมาชิก IVAO Thailand Division ทุกท่าน ในวาระขึ้นปีใหม่ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและด้านการเรียน ขอให้สมาชิกทุกท่านปราศจากโรคภัยและอันตรายใดๆ หากท่านอยากทำงานด้านการบิน ขอให้ IVAO เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ท่าน ทำให้ท่านสามารถเดินไปสู่จุดหมายได้ดั่งที่ท่านหวังและตั้งใจครับ ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นทีมงาน IVAO Thailand Division ทุกคน ล้วนแต่มีการช่วยกันขับเคลื่อนให้ดิวิชั่นของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่เราทุกคนก็ได้พยายามและทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้เราได้ยอมรับจากทางสำนักงานใหญ่ว่าเป็นหนึ่งในดิวิชั่นที่มีความแอคทีฟมากในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง ผมขอเป็นตัวแทนในการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดปี พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ครับ Division HQ – กำหนดวิสัยทัศน์ คุณค่า วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการขับเคลื่อนดิวิชั่นของเราอย่างชัดเจน – วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้สอดล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของดิวิชั่น – เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นทีมงาน ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของดิวิชั่นเรานั้นเป็นไปอย่างยั่งยืน – เสนอชื่อทีมงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็น Supervisor 1 ราย – แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการดิวิชั่น Read more…

สมาชิกมีปัญหาจะหันหน้าไปทางไหน

ในบางครั้งสมาชิก IVAO Thailand Division ก็พบเจอปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยไม่ว่าจะในด้านการบิน ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศหรือด้านอื่นๆ ก็ตาม นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสังคม IVAO Thailand Division ก็อาจจะสับสนว่าจะแสดงความคิดเห็นไปใดได้บ้าง (more…)

สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (TH-ADIR)

สวัสดีครับสมาชิก IVAO Thailand Division ทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับ กระผมชื่อนายมงคล โสภณ (Mongkon Sophon) ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้บริหาร IVAO (The IVAO Executive Council) เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2557 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ IVAO Thailand Division (Thailand Assistant Director) ถือเป็นเกียรติของผมอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงในตำแหน่งสำคัญนี้ครับ ภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ขอเรียกสั้นๆ ว่า TH-ADIR) คือ การแบ่งเบาภาระงานของผู้อำนวยการฯ ในการดูแลให้ Thailand Division ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องไปตามแนวนโยบายจากทางสภาผู้บริหาร IVAO รวมไปถึงแนวนโยบายจาก IVAO Department ต่างๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับการทำหน้าที่ในตำแหน่ง TH-ADIR นี้ หากถามว่าผมว่ามีความหนักใจหรือไม่? ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่มีความหนักใจใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากตัวผมเองนั้นมีความผูกพันธ์กับ Read more…