AFTER EXAM INTERVIEW! Tatpol Chutipat

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาได้มีการสอบปฏิบัติตำแหน่ง Aerodrome Controller (ADC) ให้กับคุณทัตพล ชุติภัทร์ (โอม) เชิญทุกท่านอ่านบทสัมภาษณ์ได้เลยครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ ชื่อ ทัตพล ชุติภัทร์ ครับ ชื่อเล่นชื่อ โอม ครับ อายุ 22 ปีปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร คิดว่าการสอบครั้งนี้ยากหรือเปล่า และใช้เวลาการเตรียมตัวอย่างไร ? ค่อนข้างยากครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เคยควบคุมหอนั้นเคยควบคุมเฉพาะเครื่อง IFR และไม่ค่อยได้เจอเครื่อง VFR เท่าไหร่ เลยไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่อง และการจัดการ Traffic Flow ปกติเคยควบคุมแค่เครื่องไม่กี่ลำ ต้องมาควบคุมหลายลำในครั้งเดียวทำให้ค่อนข้างมึน แต่ก็พยายามตั้งสติให้ได้มากที่สุดเท่าที่มีอยู่แล้วค่อยๆจัดการ การใช้เวลาเตรียมตัวนั้นก่อนวันสอบก็ได้พยายามอ่านเอกสารการสอบต่างๆให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุด และในวันสอบตื่นเช้ามาอ่านเอกสารการสอบ พยายามจำ Phraseology ต่างๆ จำข้อมูลต่างๆให้ได้ ก่อนสอบได้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยต่อผู้มีประสบการณ์ Read more…