เปิดตัวระบบ eTicket

Published by Mongkon Sophon on

ระบบ eTicket คือ ตัวกลางในการติดต่อระหว่างสมาชิกกับทางทีมงาน ช่วยให้การติดต่อนั้นมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ eTicket นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานภายใน IVAO Thailand Division โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยยกระดับการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับทีมงานให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น

สำหรับวิธีการใช้งานนั้นง่ายมาก เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วกรอก URL : http://eticket.ivaothai.com หรือ คลิกที่นี่

2. คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ และทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้ VID และ Website Password ที่ได้รับจากทาง IVAO

1

 

3. กรณีเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก สมาชิกจะต้องกรอกอีเมลที่ทีมงานสามารถติดต่อได้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะสร้าง Ticket ถึงทีมงาน

4. การสร้าง Ticket นั้นให้คลิกเมนู “E-Ticket” กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานกับทางสมาชิก

2

5. ประเภทต่างๆ ของ Ticket มีดังต่อไปนี้

3

 

  • Division HQ : ติดต่อเรื่องข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาดิวิชั่น ร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสมของทีมงาน การขอ Transfer Rating การขอย้าย Division (หมวดนี้จะมีเพียง TH-DIR/TH-ADIR เท่านั้นที่สามารถมองเห็น Ticket ได้)
  • Operations : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบิน (Flight Operations) การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC Operations) และปฏิบัติการบินพิเศษ (Special Operations) ผู้รับผิดชอบหมวดนี้คือ TH-SOC/TH-SOAC/TH-FOC/TH-FOAC/TH-AOC/TH-AOAC
  • Training : ติดต่อขอคำแนะนำในการในฝึกบิน หรือ สอบถามข้อสงสัยทางด้านการฝึกบิน การสอบภาคทฤษฏี การสอบภาคปฏิบัติ แนวทางการสอบ ผู้รับผิดชอบหมวดนี้คือ TH-TC/TH-TAC/TH-TA
  • Membership : ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิก เช่น การขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ, อีเมล) บัญชีสมาชิกถูกระงับการใช้งาน บัญชีสมาชิกถูกเพิกถอน ร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกท่านอื่น ผู้รับผิดชอบหมวดนี้คือ TH-MC/TH-MAC
  • Event : ติดต่อเรื่องกิจกรรมของทาง IVAO Thailand Division เช่น รายละเอียดของกิจกรรม รายละเอียดการได้รับ Division Award  เป็นต้น ผู้รับผิดชอบหมวดนี้คือ TH-EC/TH-EAC
  • Web Development : ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อขอเป็น Partner ผู้รับผิดชอบหมวดนี้คือ TH-WM/TH-AWM
  • Exam Requests : ติดต่อขอสอบภาคปฏิบัติ (กรณีสอบถามเรื่องการสอบ ให้เลือกประเภท Training แทน) ผู้รับผิดชอบหมวดนี้คือ TH-DIR/TH-ADIR/TH-TC/TH-TAC/TH-TA
  • General Support : ติดต่อเรื่องทั่วๆ ไปที่ไม่ได้อยู่ในประเภทดังที่กล่าวมาข้างต้น

6. ติดตามผลการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง โดยการคลิกเมนู “ตรวจสอบ Ticket