เปิดตัวระบบ eTicket

ระบบ eTicket คือ ตัวกลางในการติดต่อระหว่างสมาชิกกับทางทีมงาน ช่วยให้การติดต่อนั้นมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ eTicket นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานภายใน IVAO Thailand Division โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยยกระดับการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับทีมงานให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น (more…)