AFTER EXAM! Pathompong Pavara

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Approach Controller (APC) ให้กับคุณ Pathompong Pavara เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ

(more…)

สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (TH-ADIR)

สวัสดีครับสมาชิก IVAO Thailand Division ทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับ กระผมชื่อนายมงคล โสภณ (Mongkon Sophon) ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้บริหาร IVAO (The IVAO Executive Council) เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2557 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ IVAO Thailand Division (Thailand Assistant Director) ถือเป็นเกียรติของผมอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงในตำแหน่งสำคัญนี้ครับ ภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ขอเรียกสั้นๆ ว่า TH-ADIR) คือ การแบ่งเบาภาระงานของผู้อำนวยการฯ ในการดูแลให้ Thailand Division ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องไปตามแนวนโยบายจากทางสภาผู้บริหาร IVAO รวมไปถึงแนวนโยบายจาก IVAO Department ต่างๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับการทำหน้าที่ในตำแหน่ง TH-ADIR นี้ หากถามว่าผมว่ามีความหนักใจหรือไม่? ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่มีความหนักใจใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากตัวผมเองนั้นมีความผูกพันธ์กับ Read more…

[21/09/2014] ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย

สวัสดีครับสมาชิก IVAOTH ทุกท่าน วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผมจะได้แนะนำกิจกรรมในลักษณะใหม่ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักใน IVAO Thailand Division นั่นคือ ภารกิจค้นหาและกู้ภัยครับ

(more…)