AFTER EXAM! Pathompong Pavara

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Approach Controller (APC) ให้กับคุณ Pathompong Pavara เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ

(more…)