Blog

AFTER EXAM INTERVIEW ! Bhumipatara Uditananda

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Private Pilot (PP)ให้กับคุณ ภูมิภัทร อุทิตานนท์ (ภูมิ) เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับชื่อภูมิภัทร อุทิตานนท์ครับ ชื่อเล่นชื่อภูมิ ปีนี้อายุ 25 ปีครับ เป็นสมาชิกของ IVAO มาได้ประมาณเกือบครึ่งปีได้แล้วครับ จบการศึกษามาจากสถาบันการบินพลเรือน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินครับ รู้จัก IVAO ได้อย่างไรครับ  ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งครับที่ Flight Experience Bangkok หลายปีมาแล้ว แล้วพี่เขาได้เชิญชวนเข้ากลุ่ม Flight Simulator Thailand จึงได้เห็นโพสต์ของ IVAO บ่อยๆ จึงได้ลองศึกษาดูแล้วมาลองบินครับ ช่วงบินแรกๆ มีปัญหาในการติดต่อกับ Read more…

[Event] Turn-A-Round#2 DMK-CNX-DMK

สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับทาง IVAO Thailand ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Event Turn-A-Round#2 ที่จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2020 ครับในเวลา 19:00 หรือ 1200UTC เป็นการบินจาก VTBD-VTCC และทำการบินกลับ VTCC-VTBD ครับ  Rules Objectives: Invite all available participants to fly and gain experiences. VTBD-VTCCRoute: TANGO Y6 MARNIVTBD SID: TANGO3A/C RWY21R/L VTCC STAR: MARNI1A Read more…

[Event] Turn-A-Round#1 DMK-HKT-DMK

สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับทาง IVAO Thailand ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Event Turn-A-Round#1 ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2020 ตรงกับ IVAO Thailand online Day ครับในเวลา 19:00 หรือ 1200UTC เป็นการบินจาก VTBD-VTSP และทำการบินกลับ VTSP-VTBD ครับ  Rules Primary Route : Higher PriorityVTBD-VTSPSABIS Y8 SAVSASID: SABIS3A (21R) STAR: SAVSA1D(27)FL 300 320 340 // Read more…

AFTER EXAM INTERVIEW ! Sompoom Sunpaweravong

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติ Senior Private Pilot (SPP) ให้กับน้อง สมภูมิ สรรพวีรวงศ์ (แซม) เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อ สมภูมิ สรรพวีรวงศ์ ชื่อเล่น แซม อายุ 16 ปี ก าลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ สนใจอะไรในวงการการบินถึงได้เข้ามาลองเล่นใน IVAO ตอนแรกเกิดจากการที่ผมได้เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆครับ จนเริ่มชอบในเครื่องบินแต่ละรุ่นจึงได้ทำการถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วได้ค้นพบเกม Flight Simulator ครับ ต่อมาได้เจอตัวออนไลน์ของทาง IVAO เลยเข้ามาลองบินครับ หลังจากที่ได้เข้ามาลองเล่นใน IVAO Read more…

AFTER EXAM INTERVIEW ! Rittikiat Sudeiad

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ  ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Private Pilot (PP) ให้กับคุณ ฤทธิเกียรติ สุดเอียด (ก้อง) เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ ผมนาย ฤทธิเกียรติ สุดเอียด ชื่อเล่นชื่อก้องครับ อายุ 24 ปี ปัจจุบันเป็น Turn Around Coordinator ของบริษัท Bangkok Flight Service ครับ ก่อนที่จะมาเข้า IVAO พี่ก้องมีความสนใจในด้านนี้อย่างไรบ้าง และมีความรู้ทางด้านการบินมาก่อนหรือไม่ครับ ก็ก่อนที่จะมาเข้าร่วม IVAO ต้องย้อนไปประมาณเมื่อ 6-7 ปีก่อนครับ ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีความรู้ด้านการบินเท่าไร เริ่มต้นจากการที่สนใจอยากได้เกมเกี่ยวกับ Flight Sim อยากจะลองใกล้ชิดกับเครื่องบินมากขึ้น และก็ได้มาเจอกับกลุ่มของ Thai Read more…