AFTER EXAM INTERVIEW! Jeraded Sribantao

บทสัมภาษณ์หลังการสอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่ง Private Pilot (PP)ให้กับน้อง จีรเดช ศรีบรรเทา (เกรียง) เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชาย จีรเดช ศรีบรรเทา ชื่อเล่นชื่อ เกรียง อายุ 13 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางมูนากภูมิวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครับ น้องเกรียงชอบและมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบินมาก่อนหรือไม่ครับ ตอนก่อนเริ่มต้น มีบ้างเป็นเล็กน้อยครับ พวกส่วนประกอบของเครืองบิน โดยอาศัยการศึกษาเรืองเครืองบินใน Youtube ครับ น้องเกรียงเข้าร่วม IVAO มาตั้งแต่ตอนไหนครับ และพอถึงวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เข้ามาช่วงเดือน มิถุนายน ปี 2019 ครับ ตอนนี้มีความรู้สึกว่าพี่ๆ Staff ใน IVAO ให้ความช่วยเหลือผมเยอะมากครับ ทั้งด้านการบินและปรึกษาปัญหาต่างๆ การสอบ PP ที่ผ่านมา … Read more…