สมาชิกมีปัญหาจะหันหน้าไปทางไหน

Published by Mongkon Sophon on

ในบางครั้งสมาชิก IVAO Thailand Division ก็พบเจอปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยไม่ว่าจะในด้านการบิน ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศหรือด้านอื่นๆ ก็ตาม นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสังคม IVAO Thailand Division ก็อาจจะสับสนว่าจะแสดงความคิดเห็นไปใดได้บ้าง วันนี้ผมจะแนะนำช่องทางในการติดต่อกับทีมงาน IVAO Thailand Division ครับ

ณ ขณะนี้เรามีช่องทางในการติดต่อกับทีมงานหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ทาง Email
2. ทาง Facebook Fanpage IVAOTH (https://www.facebook.com/IVAOTH)
3. ทาง IVAO Forum (http://th.forum.ivao.aero)

ซึ่งขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ Support Ticket เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับทีมงานครับ คาดว่าจะเสร็จในเร็ววันนี้

เอาหล่ะครับ คราวนี้เรามาดูกันต่อว่า ถ้าจะติดต่อทีมงานผ่านทาง Email จะทำได้อย่างไร

ในกาติดต่อทีมงานผ่านทาง Email นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การติดต่อทีมงานรายบุคคล ซึ่งการติดต่อทีมงานเป็นรายบุคคลนั้น สมาชิกสามารถดูรายชื่อทีมงานและอีเมลที่จะติดต่อได้ที่ http://www.ivaothai.com/?page_id=42 ครับ (เข้าเว็บ https://th.ivao.aero จากนั้นเลือกเมนู Thailand-HQ และ Thailand Staff ตามลำดับครับ)

2. การติดต่อทีมงานตามตำแหน่งต่างๆ สามารถดูตำแหน่งของทีมงานได้จาก https://www.ivao.aero/staff/division.asp?Id=TH ครับ

ยกตัวอย่างเช่นสมาชิกต้องการจะติดต่อทีมงานฝ่ายกิจกรรม (TH-EC และ TH-EAC) สมาชิกสามารถส่งอีเมลไปยัง TH-EC@IVAO.AERO และ/หรือ TH-EAC@IVAO.AERO ได้ครับ ในทำนองเดียวกันทุกๆ ตำแหน่ง

คราวนี้เรามาดูกันครับว่าทีมงานในแต่ละตำแหน่งนั้นรับผิดชอบอะไรกันบ้าง

TH-SOC และ TH-SOAC รับผิดชอบด้านข้อมูลเกี่ยวกับการบินปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations) ครับ หากสมาชิกต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบินปฏิบัติการพิเศษ อยากทราบว่ามีลักษณะอย่างไร มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร มีกฏเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างไร สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Special Operations ครับ

TH-FOC และ TH-FOAC รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการบินทั่วไป (General Aviation) รวมถึงการบินในลักษณะสายการบินพาณิชย์ (Commercial Airlines) หากสมาชิกต้องการแผนการบิน เส้นทางบิน ชาร์ตสนามบิน หรือปรึกษาลักษณะวิธีการบิน กฏเกณฑ์หรือข้อบังคับในการบิน สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Flight Operations ครับ

TH-AOC และ TH-AOAC รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) หากสมาชิกต้องการทราบข้อกำหนด ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ ปรึกษาเรื่องการใช้โปรแกรม IvAc ในการควบคุมการจราจรทางอากาศบนเครือข่าย IVAO กฏเกณฑ์หรือข้อบังคับในการเป็น ATC สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย ATC Operations ครับ

TH-TC และ TH-TAC รับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม การสอบ ทั้งในส่วนของนักบินและ ATC ครับ หากสมาชิกต้องการคำแนะนำในการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ เอกสารอธิบายขั้นตอนวิธีในการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อกำหนดและข้อสงสัยในการสอบทั้งภาคทฤษฏี (Theoretical Exam) ภาคปฏิบัติ (Practical Exam) สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Traning ครับ

TH-MC และ TH-MAC รับผิดชอบในเรื่องข้อมูลสมาชิกครับ หากสมาชิกลืมรหัสผ่าน หรือบัญชีสมาชิกโดนระงับชั่วคราว สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Membership ครับ นอกจากนี้หากสมาชิกมีปัญหาระหว่างสมาชิกหรือพบว่ามีสมาชิกที่มีพฤติกรรมและพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่ฝ่าย Membership เช่นกัน เพื่อที่ทีมงานจะได้หาข้อยุติในลำดับต่อไป หรือหากสมาชิกมีการสมัครสมาชิกซ้ำ 2 บัญชีสมาชิก สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อให้ทีมงานดำเนินการรวมบัญชีสมาชิกให้ได้ครับ และกรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามเรื่อง Division Awards สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Membership ครับ

TH-EC และ TH-EAC รับผิดชอบในเรื่องการจัดกิจกรรม รายละเอียดในการจัดกิจกรรมของ Thailand Division หากสมาชิกมีข้อสงสัยในกิจกรรมหรือต้องการเสนอแนะลักษณะการจัดกิจกรรมของดิวิชั่น สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Events ครับ

TH-WM และ TH-AWM รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ IVAO Thailand Division กรณีที่สมาชิกต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ การติดต่อลงโฆษณาในเว็บไซต์ หรือต้องการเป็น Website Partner กับทาง Thailand Division สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Web Development ครับ

VTBB-CH และ VTBB-ACH รับผิดชอบในเรื่องข้อมูลการบินภายใต้น่านฟ้าประเทศไทย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในด้านการบินหรือการควยคุมการจราจรทางอากาศภายในน่านฟ้าไทย สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย FIR Chiefs ครับ

TH-DIR และ TH-ADIR รับผิดชอบในภาพรวมของ Thailand Division ในกรณีที่สมาชิกติดต่อไปยังทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ สมาชิกสามารถติดต่อ TH-DIR และ TH-ADIR ได้โดยตรง หรือกรณีที่สมาชิกพบว่าทีมงานของ Thailand Division มีพฤติกรรมและ/หรือพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเข้ามาได้โดยตรงที่ TH-DIR และ TH-ADIR ครับ และในกรณีที่สมาชิกต้องการดำเนินการ Transfer Rating ทั้งของนักบินและ ATC สามารถติดต่อสอบถามและยื่นเรื่องเข้ามาได้ที่ TH-DIR และ TH-ADIR ครับ รวมถึงในกรณีที่สมาชิกต้องการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง IVAO Thailand Division สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Division HQ ครับ

สำหรับในกรณีที่สมาชิกต้องการจะส่ง Email ให้กับทีมงานทุกคนใน Thailand Division สมาชิกสามารถส่ง Email มายัง TH-STAFF@IVAO.AERO ได้ครับ

ทั้งหมดนี้เป็นการติดต่อในขั้นต้นสำหรับสมาชิกนะครับ ซึ่งทีมงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะให้คำแนะนำสมาชิกทุกท่านด้วยความเต็มใจและตั้งใจจริงครับ ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดมีข้อขัดข้องหรือประสบปัญหาในเครือข่าย IVAO สามารถติดต่อทีมงานได้ตลอดเวลาครับ ซึ่งทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 24-48 ชั่วโมงครับ โดยในการติดต่อนั้นขอให้สมาชิกใช้ Email ที่ได้ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก IVAO นะครับ รวมถึงแจ้งชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ) และ VID เข้ามาทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการประสานงานครับ ทั้งนี้สมาชิกสามารถส่ง Email เข้ามาเป็นภาษาไทยได้ครับ (เฉพาะติดต่อกับทีมงาน IVAO Thailand Division เท่านั้นนะครับ ในการติดต่อส่วนงานอื่นๆ ของ IVAO ยังคงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่ออยู่ครับ)

Mongkon Sophon
Follow Me
Latest posts by Mongkon Sophon (see all)
Categories: HQ