ยศและศักย์การบินใน IVAO

Published by Jirapat Pongam on

screenshot_2

IVAO Rating for Pilot

เครือข่าย IVAO ได้จำลองการจัดลำดับศักย์การบิน (rating) โดยอ้างอิงจากโลกแห่งความจริงมากที่สุด นับได้ว่าเป็นเกมส์ออนไลน์ที่จำลองแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมการบิน กฎการบิน ความรู้การบิน รวมไปถึงศักย์การบิน โดยวิธีที่จะได้มาซึ่งศักย์การบิน (เรียกง่ายๆ ก็คือยศนั่นเองครับ) ก็คือการสอบ ในลำดับแรกจะมีเพียงภาคทฤษฎี Paper exam หรือ Theoretical Exam เพียงอย่างเดียว แต่หลังจากนั้น ทุกศักย์การบิน จะต้องสอบทั้งภาคทฤษฎี (Theoretical Exam) และภาคปฏิบัติ (Practical Exam) เพื่อทดสอบความสามารถของบุคคลนั้นว่าคู่ควรกับศักย์การบิน หรือ Rating ที่เป็นบั้งๆ ติดเท่ห์ๆ เวลาเราเข้าไปดู profile นั่นเองครับ
การสอบภาคทฤษฎี จะเป็นการสอบ online โดยทั่วไปจะมีข้อสอบ Multiple Choice ทั้งหมด 20 ข้อ และให้เวลาในการทำข้อสอบ 45 นาที ซึ่งข้อสอบเหล่านี้มักจะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ด้านการบิน กฎการบิน อุตุนิยมวิทยา การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของศักย์การบินที่ขอสอบในระดับนั้นๆ ครับ ซึ่งจะประเมินความรู้ของเราคร่าวๆ ว่าเราพอจะมีความรู้เพื่อเข้าสอบภาคปฏิบัติต่อไปหรือไม่ เมื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติ (Practical Exam) จะเป็นการสอบบินจริงตามโจทย์ที่ทางผู้คุมสอบให้มา ซึ่งการสอบปฏิบัตินี้เปรียบเสมือน flight check ของการเช็ค license ในชีวิตจริงครับ ประกอบด้วยการ Brief กล่าวสรุปเกี่ยวกับเที่ยวบินที่จะทำการบินสอบ และจะมีการถามคำถามเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้าสอบอีกครั้งหนึ่ง (Oral Test) ขณะบินทดสอบผู้คุมสอบจะเฝ้าสังเกตการการบินของเราและให้คะแนนตามความสามารถที่ได้แสดงให้เห็นครับ โดยถ้าหากผ่านทั้งการสอบภาคทฤฏฎี และการสอบภาคปฏิบัติแล้ว ระบบจะทำการเลื่อนขั้นให้อัตโนมัติครับ
เนื้อหาคร่าวๆ ของแต่ละ Rating มีดังนี้ครับ (ตัวย่อดูได้จากภาพที่แนบไว้ครับ) 1. FS3 จะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมของ IVAO เบื้องต้น ความรู้ด้านกฎระเบียบของ IVAO มีเฉพาะข้อสอบทฤษฎีครับ 2. PP เป็นการบินแบบ VFR flight รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับ 3. SPP เป็นการบินแบบ IFR flight และการทำ instrument approach เบื้องต้น มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับ 4. CP เป็นการบิน IFR commercial flight เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องเครื่องวัดประกอบการบิน การเดินอากาศแบบ IFR และการทำ instrument approach มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับ 5. ATP เป็น rating สูงสุดของ IVAO ในขณะนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบินแบบ IFR flight ในเชิงลึก มีความรู้ในด้าน Aircraft performance เข้ามาเกี่ยวข้อง การทำแผนการบิน การคิดคำนวณน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น เรียกได้ว่าเช็คระดับนี้เป็นระดับสูงสุดที่ต้องรู้แทบจะทุกเรื่องของการบินเลยทีเดียวครับ
สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มจากตรงไหน สามารถสอบถามทาง Training Staff ของเราได้ทุกคนครับ หรือส่ง Email เข้ามาได้ที่ th-tac@ivao.aero
ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ https://www.ivao.aero/ViewDocument….
IVAO Thailand Training Department By TH-TAC
Categories: Training