รายงานการประชุม 2/2557

Published by Jirapat Pongam on

ประชุมครั้งที่: 2/2557

วันที่/เดือน/ปี: 01/12/2557

ผู้บันทึกรายงานการประชุม: Titirut Tipsamai
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
– Chayakrit Bullangpoti
– Mongkon Sophon

– Pitchayoot Sriputtirat

– Pathompong Pavara
– Sarun Intaralawan
– Sasithan Phudphunya
– Siraphob Santironnarong
– Thanawat Chuatrakun
– Visarut Rakmanusa

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชุม

– Krittiya Chaisena
– Prechapoj Pussaramalai
– Silawat Siriprasomsap
– Somrak Sachorfar
– Naris Vachiranantavat

 

วาระที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้ง
– รับทีมงานใหม่จำนวน 3 ท่านอย่างเป็นทางการ

ได้แก่

1. Titirut Tipsamai (TH-PRAC)

2.Siriwat Akkharathanaina (TH-AWM)

3.Tawatchai Pilakaew (VTBB-ACH)

วาระที่ 1.2 เรื่องเลขานุการฯ แจ้ง

(ไม่มี)

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)

วาระที่ 3 สืบเนื่อง

(ไม่มี)
วาระที่ 4 เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น
– เริ่มดำเนินการ(ต่อเนื่อง)เรื่องออกสินค้าและธงไวนิล
– ระงับการออกแบบ Line Sticker โดยรอการจัดทำโครงร่างจาก TH-DIR
– ให้ PR รับหน้าที่โครงร่างเกี่ยวกับ Profit ขึ้นมา พร้อมนำเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า
– ระบบ E-Ticket สามารถใช้งานได้แล้ว
– ให้ Sasithan Phudphunya ประสานงาน เรื่อง ออกบูธในงานวันเด็กที่จะถึงนี้
– ให้ ทางทีมงานทุกท่าน เตรียมพร้อมสำหรับ Event Crowded Sky ในวันที่ 13 DEC 2014 ที่จะถึงนี้
– ฝ่ายเทรนนิ่ง ให้เริ่มฝึกสอน ATC ชุดใหม่ได้ทันที
– Krittiya Chaisena ได้ทำการเปิดบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5 นโยบาย
(ไม่มี)
วาระที่ 6 พิจารณา
– (ไม่มี)

วาระที่ 6 อื่นๆ
– (ไม่มี)IVAOTHLetter

Categories: Minute