สมาชิกมีปัญหาจะหันหน้าไปทางไหน

Published by Mongkon Sophon on

ในบางครั้งสมาชิก IVAO Thailand Division ก็พบเจอปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยไม่ว่าจะในด้านการบิน ด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศหรือด้านอื่นๆ ก็ตาม นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงสังคม IVAO Thailand Division ก็อาจจะสับสนว่าจะแสดงความคิดเห็นไปใดได้บ้าง วันนี้ผมจะแนะนำช่องทางในการติดต่อกับทีมงาน IVAO Thailand Division ครับ

ณ ขณะนี้เรามีช่องทางในการติดต่อกับทีมงานหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ทาง Email
2. ทาง Facebook Fanpage IVAOTH (https://www.facebook.com/IVAOTH)
3. ทาง IVAO Forum (http://th.forum.ivao.aero)

ซึ่งขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ Support Ticket เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อกับทีมงานครับ คาดว่าจะเสร็จในเร็ววันนี้

เอาหล่ะครับ คราวนี้เรามาดูกันต่อว่า ถ้าจะติดต่อทีมงานผ่านทาง Email จะทำได้อย่างไร

ในกาติดต่อทีมงานผ่านทาง Email นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การติดต่อทีมงานรายบุคคล ซึ่งการติดต่อทีมงานเป็นรายบุคคลนั้น สมาชิกสามารถดูรายชื่อทีมงานและอีเมลที่จะติดต่อได้ที่ http://www.ivaothai.com/?page_id=42 ครับ (เข้าเว็บ http://th.ivao.aero จากนั้นเลือกเมนู Thailand-HQ และ Thailand Staff ตามลำดับครับ)

2. การติดต่อทีมงานตามตำแหน่งต่างๆ สามารถดูตำแหน่งของทีมงานได้จาก https://www.ivao.aero/staff/division.asp?Id=TH ครับ

ยกตัวอย่างเช่นสมาชิกต้องการจะติดต่อทีมงานฝ่ายกิจกรรม (TH-EC และ TH-EAC) สมาชิกสามารถส่งอีเมลไปยัง TH-EC@IVAO.AERO และ/หรือ TH-EAC@IVAO.AERO ได้ครับ ในทำนองเดียวกันทุกๆ ตำแหน่ง

คราวนี้เรามาดูกันครับว่าทีมงานในแต่ละตำแหน่งนั้นรับผิดชอบอะไรกันบ้าง

TH-SOC และ TH-SOAC รับผิดชอบด้านข้อมูลเกี่ยวกับการบินปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations) ครับ หากสมาชิกต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบินปฏิบัติการพิเศษ อยากทราบว่ามีลักษณะอย่างไร มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร มีกฏเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างไร สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Special Operations ครับ

TH-FOC และ TH-FOAC รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการบินทั่วไป (General Aviation) รวมถึงการบินในลักษณะสายการบินพาณิชย์ (Commercial Airlines) หากสมาชิกต้องการแผนการบิน เส้นทางบิน ชาร์ตสนามบิน หรือปรึกษาลักษณะวิธีการบิน กฏเกณฑ์หรือข้อบังคับในการบิน สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Flight Operations ครับ

TH-AOC และ TH-AOAC รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) หากสมาชิกต้องการทราบข้อกำหนด ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ ปรึกษาเรื่องการใช้โปรแกรม IvAc ในการควบคุมการจราจรทางอากาศบนเครือข่าย IVAO กฏเกณฑ์หรือข้อบังคับในการเป็น ATC สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย ATC Operations ครับ

TH-TC และ TH-TAC รับผิดชอบในด้านการฝึกอบรม การสอบ ทั้งในส่วนของนักบินและ ATC ครับ หากสมาชิกต้องการคำแนะนำในการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ เอกสารอธิบายขั้นตอนวิธีในการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อกำหนดและข้อสงสัยในการสอบทั้งภาคทฤษฏี (Theoretical Exam) ภาคปฏิบัติ (Practical Exam) สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Traning ครับ

TH-MC และ TH-MAC รับผิดชอบในเรื่องข้อมูลสมาชิกครับ หากสมาชิกลืมรหัสผ่าน หรือบัญชีสมาชิกโดนระงับชั่วคราว สามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Membership ครับ นอกจากนี้หากสมาชิกมีปัญหาระหว่างสมาชิกหรือพบว่ามีสมาชิกที่มีพฤติกรรมและพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่ฝ่าย Membership เช่นกัน เพื่อที่ทีมงานจะได้หาข้อยุติในลำดับต่อไป หรือหากสมาชิกมีการสมัครสมาชิกซ้ำ 2 บัญชีสมาชิก สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อให้ทีมงานดำเนินการรวมบัญชีสมาชิกให้ได้ครับ และกรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามเรื่อง Division Awards สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Membership ครับ

TH-EC และ TH-EAC รับผิดชอบในเรื่องการจัดกิจกรรม รายละเอียดในการจัดกิจกรรมของ Thailand Division หากสมาชิกมีข้อสงสัยในกิจกรรมหรือต้องการเสนอแนะลักษณะการจัดกิจกรรมของดิวิชั่น สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Events ครับ

TH-WM และ TH-AWM รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ IVAO Thailand Division กรณีที่สมาชิกต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ การติดต่อลงโฆษณาในเว็บไซต์ หรือต้องการเป็น Website Partner กับทาง Thailand Division สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Web Development ครับ

VTBB-CH และ VTBB-ACH รับผิดชอบในเรื่องข้อมูลการบินภายใต้น่านฟ้าประเทศไทย หากสมาชิกมีข้อสงสัยในด้านการบินหรือการควยคุมการจราจรทางอากาศภายในน่านฟ้าไทย สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย FIR Chiefs ครับ

TH-DIR และ TH-ADIR รับผิดชอบในภาพรวมของ Thailand Division ในกรณีที่สมาชิกติดต่อไปยังทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ สมาชิกสามารถติดต่อ TH-DIR และ TH-ADIR ได้โดยตรง หรือกรณีที่สมาชิกพบว่าทีมงานของ Thailand Division มีพฤติกรรมและ/หรือพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเข้ามาได้โดยตรงที่ TH-DIR และ TH-ADIR ครับ และในกรณีที่สมาชิกต้องการดำเนินการ Transfer Rating ทั้งของนักบินและ ATC สามารถติดต่อสอบถามและยื่นเรื่องเข้ามาได้ที่ TH-DIR และ TH-ADIR ครับ รวมถึงในกรณีที่สมาชิกต้องการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง IVAO Thailand Division สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานฝ่าย Division HQ ครับ

สำหรับในกรณีที่สมาชิกต้องการจะส่ง Email ให้กับทีมงานทุกคนใน Thailand Division สมาชิกสามารถส่ง Email มายัง TH-STAFF@IVAO.AERO ได้ครับ

ทั้งหมดนี้เป็นการติดต่อในขั้นต้นสำหรับสมาชิกนะครับ ซึ่งทีมงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะให้คำแนะนำสมาชิกทุกท่านด้วยความเต็มใจและตั้งใจจริงครับ ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดมีข้อขัดข้องหรือประสบปัญหาในเครือข่าย IVAO สามารถติดต่อทีมงานได้ตลอดเวลาครับ ซึ่งทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 24-48 ชั่วโมงครับ โดยในการติดต่อนั้นขอให้สมาชิกใช้ Email ที่ได้ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก IVAO นะครับ รวมถึงแจ้งชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ) และ VID เข้ามาทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการประสานงานครับ ทั้งนี้สมาชิกสามารถส่ง Email เข้ามาเป็นภาษาไทยได้ครับ (เฉพาะติดต่อกับทีมงาน IVAO Thailand Division เท่านั้นนะครับ ในการติดต่อส่วนงานอื่นๆ ของ IVAO ยังคงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่ออยู่ครับ)

Categories: HQ