สารจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (TH-ADIR)

Published by Mongkon Sophon on

สวัสดีครับสมาชิก IVAO Thailand Division ทุกท่าน

MSG_ADIR

ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับ กระผมชื่อนายมงคล โสภณ (Mongkon Sophon) ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้บริหาร IVAO (The IVAO Executive Council) เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2557 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ IVAO Thailand Division (Thailand Assistant Director) ถือเป็นเกียรติของผมอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงในตำแหน่งสำคัญนี้ครับ

ภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ขอเรียกสั้นๆ ว่า TH-ADIR) คือ การแบ่งเบาภาระงานของผู้อำนวยการฯ ในการดูแลให้ Thailand Division ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องไปตามแนวนโยบายจากทางสภาผู้บริหาร IVAO รวมไปถึงแนวนโยบายจาก IVAO Department ต่างๆ ด้วยเช่นกัน

สำหรับการทำหน้าที่ในตำแหน่ง TH-ADIR นี้ หากถามว่าผมว่ามีความหนักใจหรือไม่? ในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่มีความหนักใจใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากตัวผมเองนั้นมีความผูกพันธ์กับ IVAO Thailand Division มาเป็นระยะเวลาพอสมควร และผ่านการทำหน้าที่ทีมงานฯ ในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง ทราบถึงปัญหา ข้อจำกัด และปัจจัยปลีกย่อยอื่นๆ เป็นอย่างดี จึงทำให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้นั้น เป็นไปด้วยความเข้าใจในบริบทเป็นอย่างดี

ในช่วงระยะนี้เป็นช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการวางแผนในการปฏิบัติงานของ Thailand Division ทั้งในด้านนโยบาย ด้านบุคคลากร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรม และด้านสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีการบูรณาการการทำงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนในส่วนงานต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในการทำงานจากทุกๆ ท่าน ทุกๆ ส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนให้ IVAO Thailand Division ก้าวไปข้างหน้า สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน หากท่านมีปัญหาใดๆ หรือมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการปรับปรุง IVAO Thailand Division ท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ mongkon.sophon@ivao.aero หรือส่งข้อความผ่านทาง Facebook Fanpage: JoThailand744 หรือผ่านทาง Twitter: @JoThailand744 ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นช่องทางที่จะสามารถสื่อสารกับผมได้โดยตรงครับ

เรามาร่วมช่วยกันสร้าง IVAO Thailand Division ให้น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนกันนะครับ

ขอบคุณครับ

Mongkon Sophon [Thailand Assistant Director]