แนะนำวิธีการใช้ Datalink ในการขอ Clearance

Published by Mongkon Sophon on

Datalink คืออะไร?

Datalink คือระบบที่ช่วยในการให้ IFR Clearance ด้วยข้อความผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการ Traffic ในสนามบินได้เป็นอย่างดีในกรณีที่มี Traffic เป็นจำนวนมาก

ใช้ Datalink อย่างไร? (กรณี นักบิน)

1. เปิด Microsoft Flight Simulator และ Start IvAp
2. กรอก Flight Plan ให้เรียบร้อย และทำการ Connect IVAO
3. เปิด Datalink โดยใช้เว็บบราวเซอร์เปิดเว็บไซต์ http://datalink.ivao.aero/
4. คลิกที่เมนู Callsign ตรวจสอบให้ถูกต้องและคลิกปุ่ม Request และตรวจสอบข้อมูล Callsign, A/C (รุ่นเครื่องบิน) และ ARRIVAL (ปลายทาง) ให้ถูกต้องก่อนคลิกปุ่ม SEND

1
5. รอทาง ATC ให้ Clearance ผ่านทาง Datalink (ห้ามปิดหน้าจอและห้ามรีเฟรซหน้าจอนะครับ)

2
6. เมื่อได้รับ Clearnace (จะทราบข้อมูลปลายทาง, SID, RWY, Initial Climb, Squawk และ Frequency) ให้แจ้ง ATC ให้ทราบว่าได้รับ Clearance แล้ว

3

ใช้ Datalink อย่างไร? (กรณี ATC)

1. เปิดโปรแกรม IvAc และทำการ Connect เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
2. เปิด Datalink โดยใช้เว็บบราวเซอร์เปิดเว็บไซต์ http://datalink.ivao.aero/
3. ถ้าระบบ Datalink ณ สนามบินนั้นๆ ยังไม่ได้ Activate ให้คลิกปุ่ม Activate

4
4. จะเข้าสู่ระบบ Datalink หากมีนักบินใช้ระบบ Datalink ขอ Clearance เข้ามาจะปรากฏข้อมูล Callsign, ต้นทาง, ปลายทาง, ความสูงบินเดินทาง, เวลาออกเดินทาง และเวลาที่ขอ Clearance เข้ามา
5. เมื่อจะทำการให้ Clearance ให้คลิกปุ่ม Clear

5
6. ทำการให้ Clearance ให้ถูกต้อง (PSA คือ Callsign, Cleared to คือ สนามบินปลายทาง, via คือ SID [ถ้ามี], initial climb, out of runway คือ ทางวิ่งที่ใช้ในการวิ่งขึ้น, squawk, next frequency คือ ความถี่ที่จะให้ติดต่อในลำดับถัดไป และ comment) จากนั้นคลิกปุ่ม Send Clearance

6
7. Clearance จะถูกส่งไปยังระบบ Datalink ของนักบิน
8. กรณีจะปิดให้บริการระบบ Datalink ให้คลิกปุ่ม Close Airport

หมายเหตุ: สนามบินในประเทศไทยที่รองรับระบบ Datalink คือ VTBD VTBS VTSP VTCC