Charts

Taxi & Parking: PDF / Image 1 2 3

PDF / Image
Includes:

 • ALBOS 1B
 • NOBER 1B
 • OSUKA 1B
 • ROBKA 1B
 • SEMBO 1B
 • TANGO 1B
 • TARED 1B
 • TL 1B
 • UPKUP 1B

PDF / Image
Includes:

 • BATOK 1B
 • BONVO 1B
 • GORSI 1B
 • HHN 1B
 • KASNI 1B
 • KIGOB 1B
 • PASTO 1B
 • REGOS 1B
 • RYN 1B
 • SABIS 2B
 • UKERA 1B

PDF / Image
Includes:

 • ALBOS 1D
 • NOBER 1D
 • OSUKA 1D
 • ROBKA 1D
 • SEMBO 1D
 • TANGO 1D
 • TARED 1D
 • TL 1D
 • UPKUP 1D

PDF / Image
Includes:

 • BATOK 1D
 • BONVO 1D
 • GORSI 1D
 • HHN 1D
 • KASNI 1D
 • KIGOB 1D
 • PASTO 1D
 • REGOS 1D
 • RYN 1D
 • SABIS 2D
 • UKERA 1D

PDF / Image
Includes:

 • ALBOS 1C
 • NOBER 1C
 • OSUKA 1C
 • ROBKA 1C
 • SEMBO 1C
 • TANGO 1C
 • TARED 1C
 • TL 1C
 • UPKUP 1C

PDF / Image
Includes:

 • BATOK 1C
 • BONVO 1C
 • GORSI 1C
 • HHN 1C
 • KASNI 1C
 • KIGOB 1C
 • PASTO 1C
 • REGOS 1C
 • RYN 1C
 • SABIS 2C
 • UKERA 1C

PDF / Image
Includes:

 • ALBOS 1A
 • NOBER 1A
 • OSUKA 1A
 • ROBKA 1A
 • SEMBO 1A
 • TANGO 1A
 • TARED 1A
 • TL 1A
 • UPKUP 1A

PDF / Image
Includes:

 • BATOK 1A
 • BONVO 1A
 • GORSI 1A
 • HHN 1A
 • KASNI 1A
 • KIGOB 1A
 • PASTO 1A
 • REGOS 1A
 • RYN 1A
 • SABIS 2A
 • UKERA 1A

PDF / Image
Includes:

 • ENDUU 1B
 • NAKON 1B
 • SABAI 1B
 • SEHNA 1B
 • WEHHA 1B

PDF / Image
Includes:

 • ENDUU 1A
 • NAKON 1A
 • SABAI 1A
 • SEHNA 1A
 • WEHHA 1A

RWY 03L: PDF / Image

RWY 03R: Not Avaliable

RWY 21L: PDF / Image

RWY 21R: PDF / Image

RWY 21L: PDF / Image

RWY 21R: PDF / Image

RWY 21L: PDF / Image

RWY 21R: PDF / Image

RWY 03L: PDF / Image

RWY 03R: Not Available

RWY 21L: PDF / Image

RWY 21R: PDF / Image

Procedure

PDF

PDF

Scenery

FSX by KT-Designs Scenery: Link

FSX by Thai Creation: Link