ขั้นตอนการขอสอบเลื่อนขั้นใน IVAO

Published by Mongkon Sophon on

สำหรับสมาชิกท่านที่ต้องการจะสอบเลื่อนขั้น (Rating) ใน IVAO สามารถศึกษาข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในการสอบได้ [นักบิน…คลิกที่นี่] [ ATC…คลิกที่นี่]

หากสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะทำการสอบเลื่อนขั้น สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. คลิกเมนู Department -> Members

1

2. คลิกเมนู Person -> My Details

2

3. คลิกแท็บ Exam และคลิกปุ่ม here ในวงกลม (อันใดก็ได้)

3

4. อ่านรายละเอียดการสอบภาคทฤษฏี (Theoretical Exams) หรือ ภาคปฏิบัติ (Practical Exams) จากนั้นคลิกปุ่ม exam status page

4

5. จะปรากฏตารางการสอบครั้งก่อนหน้า (ถ้ามี) และหากยังระบบตรวจสอบแล้วยังไม่สามารถทำการสอบได้จะแสดงข้อความแจ้งว่าจะสอบสามารถทำการสอบได้อีกครั้งเมื่อใด (หมายเลข 1) ในกรณีที่สามารถสอบภาคทฤษฏีได้ ระบบจะแสดงปุ่มให้คลิก here (หมายเลข 2)

5

6. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งเพื่อทำการสอบ หลังจากคลิก Continue ระบบจะแสดงข้อสอบภาคทฤษฏีจำนวน 20 ข้อให้สมาชิกตอบให้ถูกต้องภายในเวลา 45 นาที (แต่หากยังไม่พร้อมจะสอบให้คลิก Try later)

6

7. กรณีเป็นการขอสอบภาคปฏิบัติ จะแสดงหน้าจอดังรูปต่อไปนี้ หลังจากคลิก Continue แล้วจะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดการสอบ

7

8

8. เมื่อระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดการสอบ ให้สมาชิกระบุสถานที่ที่จะทำการสอบ (เช่นสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ เป็นต้น) วันที่และเวลาที่สะดวกในการสอบภาคปฏิบัติ (ประมาณ 1-2 ชั่วโมง) รวมถึงหากมีข้อมูลอื่นๆ ก็สามารถแจ้งให้ทีมงานทราบได้ เช่น ต้องการชาร์ตสนามบิน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งอีเมล/เบอร์โทรศัพท์ ที่สะดวกให้ทีมงานติดต่อกลับ

9

9. ตารางนัดหมายการสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งไว้ ที่นี่ ให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลไม่อัพเดทสามารถโพสกระทู้ในหมวดดังกล่าว เพื่อแจ้งทีมงานได้ครับ